تصادف شدید تریلی با 8 دستگاه سواری.

توسط Majied21zarey 9 ماه پیش

رفتن کامیون تو خیابان و له شدن ماشین در شیراز

comment