اقلام معاف از بیمه از لیست حقوق از سری آموزش حسابداری رایگان

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

اعلام معاف از بیمه در لیست حقوق از سری آموزش حسابداری رایگان در این کلیپ به اقلامی از بیمه که معاف هستند پرداخته میشود تمام اقلام حقوق در لیست حقوق مشمول بیمه نیستید . برای کسب اطلاعات کامل به کلیپ فوق توجه فرمائید

comment