تصاویر دیده نشده از سردار سلیمانی در جنگ با داعش

توسط Pyxo 2 سال پیش

🔴🎥به مناسبت پایان داعش 🔹تصاویر دیده نشده از #سردار_سلیمانی در جنگ با داعش

comment