‏خبرنگاره به مهران احمدی گیر داد که فیلمت پر از شوخی های رکیکه مهران احمدی گفت جوون مادرت بگو مثلا چی؟

توسط دنیای کلیپ 2 سال پیش

‏خبرنگاره به مهران احمدی گیر داد که فیلمت پر از شوخی های رکیکه مهران احمدی گفت جوون مادرت بگو مثلا چی؟ تا آخرش ببینید.

comment