برای اینکه ناخن گربه تونو بگیرید اونو به شکل همین ویدئو نگه دارید و با ناخن گیر مخصوص گربه ها که از پت شاپ ها میتونید خریداری کنید اقدام به گرفتن ناخنشون کنید.فقط حواستون باشه که رگهای خونی گربه که در ناخنش یه رنگ قرمز جریان داره رو نگیرید چون درد زیادی براشون داره.اگر در نگهداری گربه تجربه ای ندارید با کمک دامپزشک اینکارو انجام بدید.

comment