گرامر 11 - آموزش گرامر انگلیسی در مورد ساختار Inversion

توسط ZabanZone 1 سال پیش

برای مشاهده سایر آموزشهای تصویری در مورد گرامر انگلیسی میتونید از قسمت Grammar Zone سایت ZabanZone.ir استفاده کنید. ------ از inversion برای تاکید در ساختارهای رسمی (عمدتا نوشتاری) استفاده میشود. این گرامر مناسب زبان آموزان سطح پیشرفته میباشد. اشتباه در ویدیو: emphasize on sth اشتباس و باید میگفتم: put emphasize on

comment