قارچ کش قوی و موثر فایرفلای 155 دارای فرمول قابل امولسیون و عملکرد بالا بوده و برای کنترل بیماریهای پایه ی ساقه، برگ و خوشه در گندم زمستانه و بهاره، چاودار زمستانه و جوی دو سر زمستانه و بهاره استفاده می شود. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment