مصاحبه آقای مبین ملکشاه مسئول استارت آپ بک بوک

توسط الکام استارز 2 سال پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای مبین ملکشاه مسئول استارت آپ بک بوک

comment