با اپلیکیشن ردیاب خودرو وینا، همه نیازمندی های شما برای کنترل و مدیریت خودروهای ناوگان در گوشی هوشمند شما ردیابی آنلاین براساس وضعیت سفر:نمایش آنلاین موقعیت و اطلاعات خودرو براساس وضعیت در سفر، پارک و … به همراه زمان شروع، مدت و مسافت سفر جزئیات مسیر حرکت و پارامترهای عملکرد: نمایش مسیر حرکت خودرو به همراه پارامترهای مختلف عملکرد، رفتار، سنسورها، رویدادها و هزینه سرویس ها در بازه زمانی مختلف مدیریت سرویس های تعمیر و نگهداری و....

comment