آلت موسیقی بسیار جالب Theremin

علی عزیزی توسط علی عزیزی 12 ماه پیش

این آلت موسیقی بسیار جالب Theremin است که در ۱ میدان الکترومغناطیسی تنها با حرکات دستانتان می توانید با آن بنوازید.

comment