آموزش نصب اکستنشن Modis Tools بر روی نرم افزار ENVI

توسط vatan 2 سال پیش

پردازش تصاویر فرا طیفی مودیس در نرم افزار های سنجش از دوری یکی از ممهترین قابلیت های این نرم افزار ها می باشد .نرم افزار envi یکی از کاربردی ترین نرم افزار های پردازش تصاویر ماهواره ای می باشد.یکی از قابلیت های مهم این نرم افزار توانایی نصب نرم افزار های الحاقی روی آن می باشد.نرم افزار الحاقی Modis Tools یکی از این نرم افزار ها می باشد که مخصوص کار با تصاویر سنجنده مودیس است . http://gisrs-sat.sellfile.ir/prod-400198-%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C%20Modis%20Tools.html

comment