میمیشکا سگ خوشکل و مهربون بازی کردن رو دوست داره.

comment