ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

آدم فضایی‌ ببینی بهش چی میگی؟

توسط Made In Iran 11 ماه پیش

تایید فرازمینی ها توسط ناسا . انها گفته اند که بشر در سالهای اینده با انها روبرو میشوند

comment