رییس اورژانس کشور هیچ مصدومی از دیشب متاثر از زلزله نداشته‌ایم

علیرضا توسط علیرضا 1 سال پیش

رییس اورژانس کشور هیچ مصدومی از دیشب متاثر از زلزله نداشته‌ایم تیم‌های بهداشتی و تیم های حمایت روحی و روانی را به روستاهای حادثه دیده ارسال کردیم و دو نوزاد در بیمارستان صحرایی متولد شدند.

comment