آموزش تشخیص نر بودن بلدرچین برای کسب اطلاعات در مورد تشخیص جنسیت بلدرچین و سن بلدرچین به آدرس http://bit.ly/2HjajNZ مراجعه کنید.

comment