معرفی محصول آموزشی بررسی و بارزسازی دگرسانی‌ها با استفاده از سنجنده ASTER

میلاد سکندری توسط میلاد سکندری 9 ماه پیش

برای تهیه این محصول آموزشی به سایت www.GIRS.ir مراجعه فرمایید. ارتباط با مدرس دوره آموزشی (آیدی تلگرام): @Miladsekandari ایمیل: Miladsekandari@yahoo.com

comment