کتاب صوتی اخلاق مغانه از کتاب چنین گوید پیر مغان تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= اخلاق-رشد معنوی-انسانیت-سلوک عرفانی-پاکدامنی-حیا-جوانمردی-صداقت-دوستی-راستگوئی-بی ریائی-عفت-رعایت حقوق دیگران-بخشش-گذشت-وفای به عهد-امانت داری-انصاف-قناعت-عزت نفس-کفر و نفاق-ماورای طبیعی-ادیان الهی-بخل و تکبر-خشوع-حسد-کبر-غرور-عبادات-آرامش روحی-استاد عرفان-پیر طریقت-سادگی-گمراهی-راه نجات-علت بدبختی-وظایف-احساسات لطیف

comment