داستان فیلم در مورد سگی ست که برای یافتن صاحب خودش، مسافتی نزدیک به 400 مایل را طی میکند و با کلی حادثه روبرو میشود

comment