فیزیوتراپی سکته مغزی، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، فیزیوتراپی خانمی که دچار سکته مغزی خفیف شده بودند. "دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل" "دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل (متخصص فیزیوتراپی)" وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol  شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

comment