کتاب صوتی مردم شناسی عرفانی 1 (جامعه شناسی قرآنی) تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= مردم شناسی-ناس-خناس-اجنه-وسوسه خناس-وسوسه شیاطین-تبهکاران حرفه ای-در تسخیر شیطان-گناه و پلیدی-جرم و جنایت-لیبرال دموکراسی-اقتصاد-سیاست-فلسفه-روانکاوی-بهداشت و درمان-مقدسات مذهبی-تبلیغات-رسانه ها-تعلیم تربیت-احزاب-حکومت عدل الهی-دانشگاهها-زن سالاری-برابری زن و مرد-فمنیزم-زن شناسی-سکس-مبارزه با ظلم-ظهور ناجی موعود-بدب

comment