بوبین ها در دستگاه فینیشر خط تولید نخ اکریلیک

ACRYLICYARN توسط ACRYLICYARN 6 ماه پیش

09133624043 | WWW.ALVANZARRIS.COM | نخ اکریلیک فرش ماشینی الوان زرریس نطنز تولید کننده نخ اکریلیک فرش ماشینی در ایران هیت ست شده جهت استفاده در صنعت بافندگی فرش واسطه نخ اکریلیک | مواد اولیه نخ اکریلیک

comment