پاسخ احمدی نژاد به روحانی / از جیب مسکن مهر می خورند و فحش هم می دهند!

توسط kimiya 11 ماه پیش

احمدی نزاد پاسخ روحانی را داد پاسخ احمدی نژاد به روحانی / از جیب مسکن مهر می خورند و فحش هم می دهند!

comment