اتفاق عجیب در آخرین لحظات ثبت رکورد روبیک شش در شش

parvane توسط parvane 10 ماه پیش

ثبت رکورد گینس

comment