توضیحات عحیب سخنگوی دولت درباره سه برابر شدن عوارض خروج از کشور 😑🤐

توسط Pyxo 2 سال پیش

واکنش سخنگوی دولت به سه برابر شدن عوارض خروج از کشور 😑🤐

comment