🚔 ایده خلاقانه پليس نيوزيلند برای استخدام نيروى جديد؛ يه بچه گرسنه، يه مرد از حال رفته و يه پيرزن گمشده رو فرستاده بين مردم تا ببينه كى بهشون توجه ميكنه... ببینید جالبه...

توسط Pyxo 2 سال پیش

🚔 ایده خلاقانه پليس نيوزيلند برای استخدام نيروى جديد؛ يه بچه گرسنه، يه مرد از حال رفته و يه پيرزن گمشده رو فرستاده بين مردم تا ببينه كى بهشون توجه ميكنه... ببینید جالبه...

comment