اکسیژن ساز ( فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی درمان شو )

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

بطور کلی هوای پیرامون ما در حالت عادی شامل ۷۸ درصد نیتروژن ، 1 درصد آرگون و فقط ۲۱ درصد اکسیژن می باشد اما بیماران و افرادی وجود دارند که در حالت عادی غیر ممکن است بر همین اساس دستگاه پزشکی ای به نام اکسیژن ساز را وارد بازار تجهیزات پزشکی کرده اند که توانایی تولید نزدیک به ۱۰۰ درصد اکسیژن را دارد . کارکرد این دستگاه همانند یک پنجره تهویه هوا ی مطبوع است بدین صورت که هوا ی موجود در فضا را می گیرد در آن تغییراتی میدهد و در نهایت در یک فرم جدید ارائه می دهد.

comment