فلزیاب تشکیلات مدار

توسط felezyabepishtaz 1 هفته پیش
علم و تکنولوژی

فلزیاب تشکیلات مدار طراحی مدار فلزیاب به شرایط نوع قطعات بکار برده شده در ان فلزیاب وابسته است و تشکیلات مدار فلزیاب در اصل همان شکل گیری قطعات فلزیاب در کنار هم برای مشخص نمودن نوع تشخیص توسط ان فلزیاب میباشد در نتیجه طراحی چیدمان قطعات فلزیاب در کنار هم میتواند نوع و قدرت ان فلزیاب را برای کار با حساسیت بالا با کمترین خطا مشخص نماید و یک فلزیاب فوق حرفه ای که در دسته فلزیاب های پیشرفته میباشد میتواند با کمترین قطعات بالاترین کارائی را برای تفکیک طلا در عمق زیاد ارائه نماید. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34

comment