در زمان نصب علائم باید لبه ورق ها رو پس از گیوتین یا کات گرفت ،تا وقتی نصاب مشغول به نصب کردن میشه ،باعث بریدن اعضای بدن نشه. در کل باید مواردی که باعث خطر میشه حذب کرو

comment