چرا کلینیک روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر؟ ابزارهای کلینیک روانشناسی در تهران همگی تائیدیه FDA آمریکا را دارا می باشند. و به همین دلیل است که موفقیت درمانی در گروه روانشناسی نیک مهر بالا است. کلینیک روانشناسی در تهران با استفاده از : جدیدترین تکنولوژی های خدمات نوروتراپی در شاخه های مختلف نظیر نوروفیدبک، tDCS، tRNS، tACS، tPCS ارائه می دهد. جزء معدود مراکزی است که برای هر اختلال، متخصص خاص خود را دارا می باشد. و برای هر مراجع پروتکل درمانی مختص همان مراجع را می نویسد و اجرا می کند. https://nikmehrgroup.com

comment