علف کش موون یک علف کش صد درصد تضمینی می باشد که به صورت پیش رویشی و پس رویشی برای کنترل عالی و موثر علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع گندم و جو به کار می رود. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment