بهترین راه از بین بردن علف های هرز مزارع گندم و جو | علف کش باکارا | Bacara

توسط آریا سبز 7 ماه پیش

علف کش تضمینی باکارا جزو علف کش های تماسی محسوب می شود و می تواند به صورت پیش و پس رویشی،علف های هرز پهن برگ و چمنی موجود در مزارع گندم و جو را از بین ببرد.کارایی این علف کش در صورت وجود رطوبت مناسب در خاک افزایش می یابد. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment