لقمه بهمون میگه که بعضی قضاوت‌هایی که درمورد فروش جنس دست دوم وجود داره درست نیست.

comment