اتم ها از چه ذراتی تشکیل شده اند؟ https://iranchembook.ir/edu/what-is-an-atom-part1/ برای تماشای ویدئوهای بیشتر به وبسایت مرجع آموزش شیمی ایران مراجعه نمایید.

comment