شما با تماشای این ویدیو میتوانید به کسب و کار خود رونق دهید. از تجربه مدیر عامل مدرن برای مدیریت کلینیک و یا مطب خودتان استفاده کنید. هر هفته با یک ویدیو جدید با ما همراه باشید 02177911111 https://dmcc.pro/ideal-clinic/

comment