10 کشور جهان با بالاترین نرخ روسپی گری ... در این ویدیو آمارهای عجیبی از نرخ کارگران جنسی اعلام میشود که برای برخی از کشورها بسیار بالاست و البته متعجب کننده

comment