ترانه یار یار کلمست .

P.mohammadi توسط P.mohammadi 3 ماه پیش

یاریار یک ترانه محلی شمیرانات است . گروه آبنوس و به خصوص امید صباحی این ترانه را به مایه های بختیاری و لری در هم آمیخته و به زیبایی اجرا شده است

comment