متن آهنگ تنها ماندم یا all by myself اریک کارمن

P.mohammadi توسط P.mohammadi 3 ماه پیش

سال انتشار ۱۹۷۵ . این ترانه یکی از آهنگهای ماندگار شد . سلن دیون و خواننده های بسیاری این ترانه را بازخوانی کردند . در مسابقه ها و شو های استعداد یابی بسیاری این ترانه را خوانده اند .

comment