🎬 فیلم کوتاه « On Time » اثر Ted Chung 🏆برنده جایزه بین‌المللی فیلم برلین. 🔹کار خلاقانه با ایده ای بکر و جذاب با موضوع زمان... 🔸آیا امکان دیدن آینده همیشه خوب است یا نه....؟

توسط Pyxo 2 سال پیش

🎬 فیلم کوتاه « On Time » اثر Ted Chung 🏆برنده جایزه بین‌المللی فیلم برلین. کار خلاقانه با ایده ای بکر و جذاب با موضوع زمان... آیا امکان دیدن آینده همیشه خوب است یا نه....؟

comment