(حتماً ببینید)برای جشن تولد باباشون که کوررنگی داره یه عینک خریدن که می‌تونه باهاش رنگ‌ها رو ببینه😍 عکس‌العملش جالبه😊 شکرگزار داشته هامون باشیم...

توسط Pyxo 2 سال پیش

(حتماً ببینید)برای جشن تولد باباشون که کوررنگی داره یه عینک خریدن که می‌تونه باهاش رنگ‌ها رو ببینه😍 عکس‌العملش جالبه😊 شکرگزار داشته هامون باشیم...

comment