عادل فردوسی‌پور از بهرام شفیع می‌گوید

Foroogh توسط Foroogh 1 سال پیش

حسرت عادل فردوسی‌پور از درگذشت بهرام شفیع

comment