روایت استاندار تهران از فردی که می‌خواست با قمه وارد نهاد ریاست‌ جمهوری شود

parvane توسط parvane 12 ماه پیش

روایت استاندار تهران از فردی که می‌خواست با قمه وارد نهاد ریاست‌جمهوری شود

comment