پس از ترک ده ساله خانه، یک خواننده موسیقی کانتری به شهر خود بازمیگردد تا معشوقه خود را پیدا کرده و با او زندگی جدید خود را آغاز کند کارگردان : Bethany Ashton Wolf نویسنده : Bethany Ashton Wolf , Heidi McLaughlin ستارگان : Alex Roe , Jessica Rothe , John Benjamin Hickey

comment