داستان سریال کوبار:یک معلم جوان (با بازی ارمیا قاسمی) به ناچار مجبور می شود به مدت یکسال در دبیرستان دورافتاده کوهستانی زندگی کند، آشنایی او با پزشکی که در ان منطقه به تنهایی زندگی می کند داستان کوبار را شکل می دهد کلمه کوبار یک اصطلاح شمالی است که به باران کوهستانی گفته می شود.

comment