دنیل دی لوئیس در نقش بیل قصاب در فیلم "Gangs of New York"

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 11 ماه پیش

دنیل دی لوئیس برای بازی در نقش بیل قصاب در فیلم "Gangs of New York" یک قصاب استخدام کرد تا به او فنون قصابی را بیاموزد و از افراد شاغل در سیرک نحوه پرتاب چاقو را آموخت.

comment