دنیل دی لوئیس در نقش بیل قصاب در فیلم "Gangs of New York"

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 8 ماه پیش

دنیل دی لوئیس برای بازی در نقش بیل قصاب در فیلم "Gangs of New York" یک قصاب استخدام کرد تا به او فنون قصابی را بیاموزد و از افراد شاغل در سیرک نحوه پرتاب چاقو را آموخت.

comment