ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

فلزیاب تصویری و کار رادار

توسط felezyabepishtaz 5 ماه پیش
علم و تکنولوژی

فلزیاب تصویری کار رادار فلزیاب تصویری چون از شرایط رادار تصویری با وضعیت فرکانس عمل مینماید مانند رادار کلیه منابع اطراف خود را مورد بررسی قرار داده و هر نوع تغییرات در اطراف سرجستجوگر یا کوئل یا سنسور خود باشد مورد ارزیابی قرار داده و به هر جهت سرجستجوگر را گرفته فلزیاب تصویری مانند رادار ان وضعیت را مورد بررسی قرار می دهد حتی سرجستجوگر یا کوئل یا سنسور یا لوپ را به سمت بالا یا هوا گرفته وضعیت ان محدوده را مورد ارزیابی قرار داده و بصورت لکه رنگ آشکار مینماید و اپراتور حرفه ای با انالیز یا فیلتر نرم افزار فلزیاب تصویری میتواند نوع فلز یا طلا یا تغییرات از ذرات یا وضعیت اطراف سرجستجوگر را تشخیص داده و مشخص نماید. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34

comment