در این ویدیو با انواع کمپرسورها، تفاوت آنها، روش کار کمپرسورها و نقش کمپرسور در سیکل تبرید آشنا می شوید و همچنین تفاوت بین کمپرسورهای مورد استفاده در چیلرهای تراکمی و سردخانه را خواهید دانست. برای مشاوره و دریافت خدمات می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید. تلفن تماس:02634417594 , www.mehrespand.ir

comment