فیلمی جالب از جراحی مغزی که دچار خونریزی شده بود

پزشکی 2018 توسط پزشکی 2018 1 هفته پیش

از کانال من دیدن فرماید

comment