فیلمی جالب از جراحی مغزی که دچار خونریزی شده بود

پزشکی 2018 توسط پزشکی 2018 9 ماه پیش

از کانال من دیدن فرماید

comment