تقلید صدای نقی معمولی خیلی باحال!!

Mehrdad توسط Mehrdad 2 ماه پیش

ایشون نقی معمولی هستین - کپی برابر اصل

comment