تمرین کنسرت شهرام ناظری و کامکارها به نفع زلزله‌زدگان.

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

این کنسرت به منظور همدردی با هموطنان زلزله زده غرب کشور برگزار و 100 درصد عواید حاصل از آن صرف کمک به هموطنان عزیز خواهد شد. در اجرای این برنامه هیچ یک از هنرمندان، عوامل، نهادهای دولتی، وزارت ارشاد، حراست معاونت هنری، نظامی، امنیتی و انتظامی، شرکت برگزار کننده، سالن وزارت کشور و سایت عامل فروش هیچگونه وجهی دریافت نکردند و کلیه مبالغ به حساب مشترک آقایان شهرام ناظری و هوشنگ کامکار واریز و ریز صورت عملکرد و هزینه های آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

comment