حیرت انگیز ترین تصاویر دنیای شبیه ساز پرواز !! فرودگاه امام خمینی

توسط Fsharaji 11 ماه پیش

این تصاویر برگرفته از شبیه ساز پرواز XPLANE11 و افزونه های الحاقی آن می باشد.;که توسط مجموعه Fsharaji ضبط گردیده است.مشاوره در زمینه شبیه ساز پرواز :۰۹۳۹۶۰۴۴۹۴۹ بزرگترین و ارزانترین فروشگاه هوانوردی کشور: WWW.FSHARAJI.IR، هرافزودنی تنها هزارتومان

comment